A búcsúi szentmise előtt elültettünk három olajfa csemetét a Szentháromság tiszteletére a vácrátóti templom mellett, felelősségünk szimbólumaként a jövőért.

Miért ültettünk olajfát?
A Szentírásban a vízözön-történetben találkozunk először olajfávalval. Egy gazdag bibliai szimbólum:

 • A Noéhoz visszatérő galamb csőrében tartott olajág nemcsak az esőzések végét és az élet újraindulását jelentette, hanem a Teremtő újabb békekötését is az emberrel.
 • Palesztinában csaknem mindenütt ültettek olajfát (MTörv 28,40), leginkább a domboldalakon, különösen Sefelában (1Krón 27,28), Akkó vidékén (Ter 49,20; MTörv 33,24: Áser följén) és Jeruzsálem környékén (vö. Olajfák hegye, Getszemáni).
 • Az ÓSz-ben az áldás, a bölcsesség (tudás fája), a kegyelem és az Istenbe vetett bizalom jelképe. A virágzó olajfa az Istentől megáldott igaz ember képe (Zsolt 52,10; 128,3; Sir 50,10).
 • A Zak 4,11-14: leírt 2 olajfa, mely a menórát ellátta olajjal, Isten 2 fölkentjét, a királyokat és a főpapot jelképezte.
 • Pál apostol oltási hasonlatában szándékosan fordítja meg a műveletet: a nemes fába oltja a vadat (Róm 11,17). Ezzel a régi fiatalító módszerrel azt akarja szemléltetni, hogy az értékes, de letört (eltávozottak) ágak helyére oltott vad vesszők (pogányok) megszelídülnek (megtérés) és pótolják a kiesett ágakat az olajfán (Egyházban).
 • Maga a tény is szimbolikus értékű, hogy Jézus az olajfák hegyén készül halálára, itt fogják el a tavaszi virágnyílás idején, hogy kipréselt vére legyen számunkra megújuló életünk tápláló tavaszi olaja.
 • A kipréselt nyers olaj aranyló fénye a fa leveleinek ezüstös csillogásával harmonizálva teszi az olajfát az égi fény és az igazi béke hírnökévé.

Hosszan lehetne még sorolni a bibliai idézeteket. A vácrátóti templom titulusa a legjelentősebb keresztény tanítás. Szemléltetni sok képpel szokták. Legyen számunkra a három olajfa a Szentháromság szimbóluma és felelősségünk a közösségért!

 1. Az Atya fája – képviselőtestületünk ültette el az egyházközségért vállalt felelőssége jegyében.
 2. A Fú fája – az önkormányzat ültette a községért vállalt gyarapodásért.
 3. A Szentlélek fája – bérmálkozás előtt álló fitaljaink ültették, a jövőért válallat fellelősségük jeleként!
 • Az élő, zöldellő, gyümölcstermő olajfa az igaz, élő hitű, jó cselekedetekre kész embereket jelképezi a Szentírásban.  „Én pedig, mint zöldellő olajfa Isten házában – énekli a zsoltáros – bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.”(Zsoltárok 52,10)
 • Később pedig azt is megígéri, hogy az ilyen hívők gyermekei is hasonlóképp igaz, életerős, áldott, környezetüknek egész hosszú életük során hasznára váló emberek lesznek, hiszen úgy nőnek fel, „mint olajfacsemeték asztalod körül.”   (Zsoltárok 128,3)

Az első termést kb. 15 év múlva fogja hozni. Nagy kitartás és odafigyelést igényel. Addig a közösség jelentős alkalmakkor fogja imádkozni az alábbi imát:

IMÁDSÁG – az első termésig

Urunk, Istenünk,
vácrátóti közösségünkért imádkozunk hozzád,
erősítsd meg plébániánk tagjait a hitben,
újítsd meg szívünket az evangélium hirdetésében,
adj életet számunkra,
hogy sokáig hirdesse a Szentháromságnak szentelt templomunk:
Te itt laksz közöttünk!
Olts lelkünkbe felelősséget a jövőért,
adj szánkra imádságot,
hogy dícséreted ne érjen véget közösségünkben.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen!