1745-ben szentelték fel a vácrátóti Szentháromság templomot. Gróf Althann M. Frigyes bíboros, későbbi váci püspök hozta Nápolyból Giovanni Pesce csodálatos Szűz Mária képét, mely éke barokk templomunknak és felszentelési ajándékként van itt. Aki a Szűzanya képe előtt elimádkozza a vácrátóti máriás imádságot, a Szentatya szándékára egy hiszekegyet, miatyánkot, üdvözlégyet búcsút nyer. 

 A VÁCRÁTÓTI SZŰZ MÁRIA KÖZBENJÁRÁSÁNAK KÉRÉSE

Drága vácrátóti Szűzanya, imádsággal és engeszteléssel kérlelünk, ne engedd, hogy elfelejtkezzünk, hogy te mindig mellettünk álltál és közbejártál értünk Fiadnál. Sok fáradságban és munkában, örömben és bánatban, hozzád fohászkodtunk és te mindig Édesanyánk voltál. Gyöngédséggel segítetted népünket, szereteteddel óvtad családjainkat, sorsunk nehéz pillanataiban megtartottál bennünket a hitben, a búza terméséből kenyeret adtál. Hálás gyermeki szívvel hajtjuk meg fejünket előtted. Légy továbbra is szószólónk Fiadnál, kegyesen hallgasd meg szívünk kérését és fogadd el dolgos életünket áldozatként és irándtad való tiszteletként. Ó, drága vácrátóti Szűzanyánk, járj közben értünk Szent Fiadnál! Ámen!

VÁCRÁTÓTI SZŰZ MÁRIA ESDEKLÉSE

(Hozsanna 286. énekének dallamára)

Harangszava templomunknak, imádságra hív minket, édesanyánk Szűz Mária, szeretettel vár minket. Édesanyánk, indulunk már, szívünk hozzád visz minket, léptünk siet, szívünk dobban, ajkunk imát rebesget. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

Születéskor te dajkáltál édesanyánk ölében, gyermekinket hozzuk eléd, neveld őket szentségben. Tanítson az igaz útra, segítsen el Szent Fiad, igaz hitre, békességre, Vácrátótot te oktasd. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

Bűneinkért haldoklásban, Fiad kérleld érettünk, mennyországba hív az Isten, kaput tárjon előttünk. Szánjuk bánjuk amit tettünk, mindazt amit vétettünk, közbenjárónk Édesanyánk, legyél kegyes érettünk. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

(térdet hajtva énekeljük:)

Vácrátótnak büszke népe, térdét hajtja előtted, kis falunkat sok száz éve Édesanyánk segíted. Maradj mindig pártfogója, ne hagyj minket soha el. Téged dicsér szívünk lelkünk, közösségünk ünnepel. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja Vácrátótnak!

A Vácrátóti Szűz Mária képe a templom nyitvatatása alatt megtekinthető. Csoportos vagy egyéni látogatás előre megbeszélhető a plébánia telefonszámán vagy e-mailben egyeztethető.

Látogassa meg a kép oldalát is: www.vacratotiszuzanya.hu