“Csodálatos fonala a magyar történelemnek a Mária tisztelet. Ahogy a Duna kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emelkedik ki szélességével és mélységével a Mária tisztelet a történelmünket átjáró sok egyéb szellemi, lelki folyamatból.” – Mindszenty József

 272 éve szentelték fel a vácrátóti Szentháromság templomot. Gróf Althann M. Frigyes bíboros, későbbi váci püspök hozta Nápolyból Giovanni Pesce csodálatos Szűz Mária képét, mely éke barokk templomunknak és felszentelési ajándékként van itt. Aki a Szűzanya képe előtt elimádkozza a vácrátóti máriás imádságot, a Szentatya szándékára egy hiszekegyet, miatyánkot, üdvözlégyet búcsút nyer. 

 A VÁCRÁTÓTI SZŰZ MÁRIA KÖZBENJÁRÁSÁNAK KÉRÉSE

Drága vácrátóti Szűzanya, imádsággal és engeszteléssel kérlelünk, ne engedd, hogy elfelejtkezzünk, hogy te mindig mellettünk álltál és közbejártál értünk Fiadnál. Sok fáradságban és munkában, örömben és bánatban, hozzád fohászkodtunk és te mindig Édesanyánk voltál. Gyöngédséggel segítetted népünket, szereteteddel óvtad családjainkat, sorsunk nehéz pillanataiban megtartottál bennünket a hitben, a búza terméséből kenyeret adtál. Hálás gyermeki szívvel hajtjuk meg fejünket előtted. Légy továbbra is szószólónk Fiadnál, kegyesen hallgasd meg szívünk kérését és fogadd el dolgos életünket áldozatként és irándtad való tiszteletként. Ó, drága vácrátóti Szűzanyánk, járj közben értünk Szent Fiadnál! Ámen!

MÁRIÁS MÁJUS PROGRAMJAI

LITURGIKUS ALKALMAK

Május minden estéjén 18:30 litánia 

MÁJUS 1. szerda 

  • 18:30 ünnepélyes nyitó litánia és engesztelés a Mária oltárnál

MÁJUS 31. péntek – SZŰZ MÁRIA VÁCRÁTÓTI NAPJA – NŐI IMANAP

  • 18:30 ünnepélyes záró litánia és engesztelés a Mária oltárnál
  • 19:00 szentmise a Szűzanya tiszteletére – ünnepi szónok András pálos atya, a Márinosztrai kegyhely igazgatója
  • 20:00 gyertyás körmenet

BIBLIA ÉS HITTANÓRA SZŰZ MÁRIÁRÓL

MÁJUS 9. csütörtök

  • 19:30 Biblia és hittanóra: Krisztus anyja és az Egyház anyja az üdvösségtörténetében

MÁJUS 16. csütörtök

  • 19:30 Biblia és hittanóra: Szeplőtelen fogantatás a bibliában és az egyház tanításában

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

MÁJUS 10. péntek

  • 17:00 A magyarság Mária tiszteletének ezer éve – Dr. Faigl Ilona főorvos asszony, a Boldog Batthanyi-Strattmann László Orvoskör Egyesület elnöke vetítetképes előadása (kb. 1 óra 20 perc)

MÁJUS 13. hétfő – Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja

  • 18:00-22:00 Fatimai engesztelés a Márianosztrai kegyhelyen. Ha van rá igény, megszervezzük, hogy néhány autóval közösen elmenjünk. 

MÁJUS 22. szerda

  • 05:30-19:30 Egyházközségi zarándoklat Máriagyűdre és a pálos kegyhelyre Petőfiszállásra.

Vácrátóti Szűz Mária esdeklése

(Hozsanna 286. énekének dallamára)

Harangszava templomunknak, imádságra hív minket, édesanyánk Szűz Mária, szeretettel vár minket. Édesanyánk, indulunk már, szívünk hozzád visz minket, léptünk siet, szívünk dobban, ajkunk imát rebesget. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

Születéskor te dajkáltál édesanyánk ölében, gyermekinket hozzuk eléd, neveld őket szentségben. Tanítson az igaz útra, segítsen el Szent Fiad, igaz hitre, békességre, Vácrátótot te oktasd. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

Bűneinkért haldoklásban, Fiad kérleld érettünk, mennyországba hív az Isten, kaput tárjon előttünk. Szánjuk bánjuk amit tettünk, mindazt amit vétettünk, közbenjárónk Édesanyánk, legyél kegyes érettünk.  Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!

(térdet hajtva énekeljük:)

Vácrátótnak büszke népe, térdét hajtja előtted, kis falunkat sok száz éve Édesanyánk segíted. Maradj mindig pártfogója, ne hagyj minket soha el. Téged dicsér szívünk lelkünk, közösségünk ünnepel. Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja Vácrátótnak!