1. Kedves Testvérek! Köszönöm a héten a programokon való részvételt. Hétfőn Lajos püspök úr, csütörtökön Miklós püspök úr volt vendégünk. Missziós nagyböjtünk keretében pénteken Róbert atya, esperesünk tanított a szentmisében.
  2. A héten még várjuk a testvérek tartós élelmiszer adományait. A plébánián vagy a sekrestyében leadható.
  3. A héten bibliaóra a keddi szentmise után. Nagyböjti szentírási szakaszokat fogunk megnézni, elemezni közösen.
  4. Vácrátóti Közösségi Missziós Nagyböjtünk következő vendége vácrátót egykori plébánosa volt 1998-2005 között. Virágh József atya pénteken 18:00 mutat be szentmisét. Szeretettel hívjuk a közösséget egy találkozásra egykori plébánosával.
  5. Április 6-án, szombaton lesz a tavaszi nagytakarítás a húsvéti ünnepekre. 09:00-13:00 között várjuk közösségünk iránt elkötelezett testvéreket. A munka végén közös, szerény ebéd lesz. Előzetesen lehet a részvételt jelezni Bíró István világi elnökünknél. Ha csak egy óra, vagy egész délelőttre is szeretettel látunk és várjuk a segítő kezeket.