Vácrátóti aratási és kenyérsütési hagyományokat eleveníténénk fel Szent István ünnepén. Számunkra, katolikusoknak ünnep ez a nap, de legyen a megőrzendő hagyományok és a plébániai közösség napja is.

Mit kínálunk fel? Program: 11:00 ünnepi szentmise, 12:00 közös vendégség: mindenkinek egy tál finom étel és frissen sült vácrátóti kenyérre, utána gyermekfoglal- koztatás és felnőtt programok.

Mit kérünk? Idősebb testvéreinktől várjuk a régi világ felevenítését, emlékeket, képeket, eszközöket – ha még valami fellelhető (a plébánián előtte lévő napokban leadható). Vegyék fel testvéreink a szép népiviseltetüket. Jöjjenek el és hívják meg családtagjaikat, ismerőseiket, vácrátótról elszár- mazott ismerőseiket, hogy felfedez- zék újra azt a helyet ahol sok értéket kaptak induló életükhöz. Persze, ha valakinek van jó bora, pálinkája elbüszkélkedhet vele körbe kínálva, örömmel fogjuk fogadni.

Ünnepeljünk közösen, ismerjük meg a múlt hagyományait, építsük a falu közösségét a jelenlétünkkel!